Disclaimer

Website Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan de eigenaar, de Sarah-Stichting, niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. De website wordt regelmatig bijgewerkt. Hiervan wordt niet vooraf melding gemaakt.

Website Aansprakelijkheid

De Sarah-Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van eventuele onjuiste of ontbrekende informatie, onjuistheden of het niet goed functioneren van deze website. Verder staat de Stichting niet garant voor de beschikbaarheid en inhoud van websites van derden waarnaar vanaf deze website wordt verwezen.

Website Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij de Sarah-Stichting. Voor het gebruik van teksten en afbeeldingen moet vooraf toestemming worden gevraagd.

Sarahdag Aansprakelijkheid

De Sarah-Stichting is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde bezittingen van deelnemers. 

Privacy

Bij deelname aan de Sarahdag geef je toestemming dat  je naam en woonplaats vermeld word op de deelnemerslijst. Persoonsgegevens worden bewaard tot Sarahdag daarna worden deze vernietigd.

 

 

Voorwaarden deelname Sarahdag

icon okeDe voorwaarden:

- je bent 50 jaar in 2021. Geboren in 1971.

Lees meer...

 

33e Sarahdag

 Helaas hebben we besloten dat in 2021 er geen Sarahdag Rijsbergen plaats vindt.


pencil clip art

Sarahdag Rijsbergen...
Traditiegetrouw: iedere laatste zaterdag van augustus!